TOMEU COLL

   

338-Urbanisme (150x150) 339-Insostenibilitat (162x130) 340-Societat (poder) (162x130) 341-Prejudicis (130x97) 342-Records(130x130)
343-Estimació (60x92) 344-Morts (80x80) 345-Societat (absolut domini) (50x50) 346-Terrorisme (130x195) 348-Introducció (60x60)